UB Nordiska Fastigheter

Specialplaceringsfond Fastighetsfond Utvecklade marknader

Specialplaceringsfond UB Nordiska Fastigheter erbjuder ett enkelt och kostnadseffektivt sätt att placera i fysiska fastigheter med en relativt låg kapitalinsats.

Fondens avkastningshistorik härrör till den fondserie som har den längsta historiken.

 

 

FÖR PROFESSIONELLA INVESTERARE

UB Nordiska Fastigheter fonden är i Sverige endast tillgänglig för professionella investerare. Minimiteckningsbelopp i UB Nordiska Fastigheter är 100 000 euro. 

 

Placeringar i nordiska kommersiella fastigheter

Målet med fonden är att placera i nordiska kommersiella fastigheter med möjligast bred diversifiering. Fondens placeringsobjekt är exempelvis matbutiker, logistikfastigheter, offentliga lokaler samt kontor. Genom en placering i fonden får du enkelt tillgång till en väldiversifierad och professionellt skött nordisk fastighetsportfölj. 

 

För vem lämpar sig fonden?

Fonden lämpar sig väl som en del av de flesta placeringsportföljerna. Fonden placerar i nordiska kommersiella fastigheter vilka historiskt sett har erbjudit tämligen stabil avkastning.* Fastighetsplaceringar lämpar sig således utmärkt exempelvis för att balansera risken i en portfölj med tyngdpunkt på aktieplaceringar. Fonden lämpar sig även för bostadsplacerare för att diversifiera fastighetsportföljens risk även i kommersiella fastigheter. Fonden är riktad både till privata och institutionella investerare.

 

Fondens mål och investeringsfilosofi

Fondens tillgångar placeras huvudsakligen i nordiska fastigheter och fastighetsvärdepapper. Målet med fondens placeringsverksamhet är att uppnå en avkastning i linje med den nordiska fastighetsmarknaden och att öka fondandelens värde på lång sikt. Fondens målsättning är att uppnå en årlig avkastning på ca 7-9 %*, varav en stor del utdelas som en årlig avkastningsandel till investeraren.

 

Fondandelar kan tecknas fyra gånger om året, den sista bankdagen i mars, juni, september och december.

 

Jaakko Onali, Portfolio Manager, UB Nordic Property Fund (AIF)
I fondens investeringar betonar vi välbelägna kommersiella fastigheter av hög kvalitet och bra hyresgäster med god hyresbetalningsförmåga. Vid val av objekt är även hyresavtalets längd en av de viktigaste faktorerna som inverkar beslutsfattandet.

Jaakko Onali, Portfolio Manager, UB Nordic Property Fund (AIF)

 

 

Läs mer om UB:s ansvarsfulla investeringar:

https://www.unitedbankers.se/hallbarhet/

 

Till fondplacering hänför sig alltid en ekonomisk risk.

Det kapital som placeras i fonden kan både öka och minska i värde och fondens historiska avkastning är ingen garanti för framtida utveckling. Bekanta dig närmare med riskerna i faktabladet.