United Bankers

United Bankers har varit noterat på Nasdaq OMX First North Growth Market sedan 2014 och på huvudmarknaden för Nasdaq Helsingfors sedan juni 2020.

 

• • • • •

 

En av de
äldsta investerings-
bolag i Finland

 


• • • • •

 

• • • • •

 

Närmare 200
engagerade finansproffs
till din tjänst

 


• • • • •

 

Av bankgrupper
oberoende
investeringsbolag

 

• • • • •

United Bankers aktier
är noterade på Nasdaq
Helsingfors huvudlista

 

• • • • •

 

UB Asset Management är en ledande nordisk aktör inom investeringar i realtillgångar.

 

United Bankers (UB) är en finländsk koncern som erbjuder placeringsprodukter och -tjänster. UB grundades 1986 och startade affärsverksamheten med värdepappersförmedling. Idag ingår i koncernens affärsverksamhetsområden även kapitalförvaltning, corporate finance och fondförvaltning. Inom kapitalförvaltning har bolaget specialiserat sig på lösningar inom realtillgångsplaceringar.

 

Företaget ägs till stor del av nyckelpersoner inom företaget och är listat (UNIAV; FI40000 81427) på marknadsplatsen First North Finland som upprätthålls av Nasdaq Helsinki Oy. Nyckelpersonernas delägarskap och den engagerade personalen är viktiga resurser, vilka säkerställer UB:s sakkunniga betjäning. UB:s yrkesskicklighet, erfarenhet och mod att följa sina egna visioner står alltid till kundens förfogande. Bolaget strävar till en lönsam tillväxt inom alla sina affärsverksamhetsområden.

 

Koncernstruktur

 

United Bankers-koncernen består av United Bankers Abp och fyra helägda dotterbolag.

 

 

 

  • UB Kapitalförvaltning Ab – Kapitalförvaltningsprodukter och -tjänster.
    Verksamhet i Sverige via UB Asset Management filial
  • UB Fondbolag Ab – Fondförvaltning
  • UB Corporate Finance Ab – Investment banking-tjänster
  • UB Nordic Forest Management Ab – Kapitalfonder på finländska skogsfastigheter