Investerarteam

Nils Schalin, CEO, UB Asset Management filial, Sweden

Nils Schalin, CEO, UB Asset Management Sverige

Nils har ansvarat för UB Asset Managements svenska filial sedan starten i januari 2015. Innan det arbetade han på Nordea Markets åren 2006 till 2014 inom gruppen Fund Linked Derivatives i en senior säljroll för hedgefondstrategier och tredjeparts distribution av strukturerade obligationer. Hans tidigare uppdrag innefattar även uppbyggnad av distribution och försäljning av warranter och strukturerade produkter på Handelsbanken Markets 2000-2006, systemutveckling på Scotia Capital Markets i Toronto, Kanada och som optionsmäklare på Alfred Berg i Helsingfors. Nils har en civilingenjörs-examen från Helsingfors Tekniska Högskola och en Magisterexamen i finansiell ekonomi från Svenska Handelshögskolan i Helsingfors.

Nils Schalin, CEO, UB Asset Management filial, Sweden

Johan Bark, CIO
Johan anslöt till UB Asset Management i april 2015 och har sedan dess arbetat som investeringsansvarig på kontoret i Stockholm. Johan har en bakgrund från Handelsbanken och Nordea där han i mer än 25 år arbetat i en rad olika befattningar inom aktie-, ränte- och kreditmarknaden. Johan har en magisterexamen från Uppsala universitet med inriktning på nationalekonomi och statistik.

Johan Bark, CIO

Kari Kangas, Portfolio Manager

Kari Kangas, portföljförvaltare

Kari började på UB Asset Management som portföljförvaltare 2015. Han förvaltar både öppna och Private Equity skogsfonder (AIF). Dessförinnan tjänstgjorde Kari i ledande roller på Suomen Sijoitusmetsät, European Forest Institute, Forestry Development Centre Tapio, Finska Jord- och skogsbruksministeriet, ThinkeyGroup, Pöyry, Maltora Properties och Stora Enso mellan 2005 och 2015. Han var en Forest Policy Advisor och Ekonom vid FN i New York och Genève från 2002 till 2005 efter undervisning vid Joensuu Universitet, där han tog sin doktorsexamen i skogsekonomi 2001.

Kari Kangas, Portfolio Manager

Jyri Hietala, Fund Manager

Jyri Hietala, fondförvaltare

Jyri är VD för UB Nordic Forest Management Ltd., som är den enhet som ansvarar för förvaltningen av United Bankers Private Equity (AIF) skogsfonder. Han var styrelseledamot i Finlands Skogsekonomiska Forum 2017–2020. Jyri kom till United Bankers 2017 från PTT/Pellervo Economic Research, där han sedan 2010 var skogsekonom. Jyri har en magisterexamen i skogsekonomi och marknadsföring från Helsingfors Universitet och doktorerar för tillfället i hållbarhet och förnybara naturresursen vid Helsingfors Universitet.

Jyri Hietala, Fund Manager

Pekka Niemelä, Fund Manager

Pekka Niemelä, fondförvaltare

Pekka har grundat och förvaltat en rad globala infrastrukturfonder på UB Asset Management sedan 2006. Han har över 25 års yrkeserfarenhet från kapitalförvaltning och finansbranschen. Innan han började på UB Asset Management har han arbetat som analytiker och förvaltat ett antal aktieportföljer och aktiefonder genom åren. Pekka har Mastersexanem i ekonomi från Handelshögskolan i Helsingfors.

Pekka Niemelä, Fund Manager

Tuomas Kallunki, Portfolio Manager

Tuomas Kallunki, portföljförvaltare

Tuomas började på UB Asset Management som analytiker 2013 och är för närvarande Portföljförvaltare i Real Assets-teamet, med fokus på systematiska strategier. Innan han började på United Bankers har Tuomas arbetat med tillgångsslagsallokering, portföljmodellering, förvaltaranalys och aktieförvaltning på kapitalförvaltningen hos Aktia Bank och Kaupthing sedan 2002. Tuomas har Mastersexamen i Finansiering och Investering från Handelshögskolan i Helsingfors.

Tuomas Kallunki, Portfolio Manager

Tomi Suominen, Portfolio Manager

Tomi Suominen, portföljförvaltare

Tomi kom till UB Asset Management 2012 från Aventum Fund Management, där han ansvarade för fondadministration, portföljanalys och rapportering. Från 2012 till 2017 var han portföljanalytiker i Real Assets-teamet, som omfattade listad infrastruktur och listade fastighetsstrategier. Från 2018 har Tomi varit Portföljförvaltare, REIT Fonder. Tomi har B.Sc i företagsekonomi från Metropolia University of Applied Sciences.

Tomi Suominen, Portfolio Manager

Jaakko Onali, Portfolio Manager, UB Nordic Property Fund (AIF)

Jaakko Onali, portföljförvaltare

Jaakko har varit analytiker i UB Real Assets-teamet sedan 2016 och arbetar med forskning och analys samt due diligence för att stödja investeringsprocessen och fastighetsutveckling. Innan han kom till UB Real Assets team arbetade Jaakko som Process Improvement Analyst på Citycon, en ledande nordisk fastighetsägare, förvaltare och utvecklare med mer än 4,4 miljarder euro i tillgångar. Jaakko har en M.Sc. i Fastighetsförvaltning från Aalto-universitetet.

Jaakko Onali, Portfolio Manager, UB Nordic Property Fund (AIF)

Mikko Hentinen, Portfolio Manager, UB Nordic Property Fund (AIF)

Mikko Hentinen, portföljförvaltare

Mikko förvaltar Nordic Property Fund tillsammans med Jaakko Onali. Innan United Bankers arbetade Mikko sju år för Citycon, där han ansvarade för nordiska fastighetstransaktioner. Citycon är en av de ledande fastighetsbolagen i Norden, men ett fastighetsbestånd på ca. 4.4 mdr euro. Mikko har en magisterexamen från Svenska handelshögskolan i Helsingfors.

Mikko Hentinen, Portfolio Manager, UB Nordic Property Fund (AIF)

Morten Haugen, Senior Advisor

Morten Haugen, Senior Rådgivare

Morten har varit Senior Advisor till UB Nordic Property Fund sedan 2018. Morten har mer än 20 års erfarenhet inom fastighetsbranschen. Han har haft ledande roller på Dialog Finans AS samt Dialog Finansrådgivning AS mellan 1995 och 2011. Mellan 2011 och 2018 var Morten fastighetschef på Oslobaserade Investment Banking företaget Pioner Kapital AS. Morten har studerat Banking, Corporate Finance och Värdepappersrätt vid BI Norwegian Business School.

Morten Haugen, Senior Advisor

Lauri Janhunen, Real Estate Analyst

Lauri Janhunen, fastighetsanalytiker

Lauri kom till UB Real Assets team i 2020 som analytiker från Catella Group, en Stockholmsbaserad, europeisk specialist på fastighetsinvesteringar och fondförvaltning, där han var kapitalförvaltare på koncernens Helsingforskontor mellan 2018 och 2020. Dessförinnan arbetade Lauri som projektledare på TA-Yhtiöt, en Helsingfors-baserad bostadsfastighetsägare och utvecklare 2017–2018. Lauri har en Magisterexamen i fastighetsekonomi från Aalto-universitetet.

Lauri Janhunen, Real Estate Analyst