UB Asset Management UB Asset Management är en ledande nordisk aktör inom investeringar i realtillgångar

Kontakta oss

REIT

Står för Real Estate Investment Trust

REIT:s är befriade från bolagsskatt men skall i gengäld betala ut en stor del av hyresintäkterna till placerarna.

Läs mera här

Infrastrukturfonder

Ett särdrag hos traditionella infrastrukturverksamheter som el- och gasdistribution, vattenförsörjning, vägtullar, hamnar och flygplatser är att de omfattas av begränsad konkurrens och klassas som monopolistiska infrastrukturbolag. Detta är också huvudfokus för våra infrastrukturfonder.

Läs mera här

Aktuellt

22.02.2021
United Bankers Plc’s financial statement release 2020: Earnings growth continued despite the difficult market environment
27.08.2020
United Bankers Plc’s semi-annual review 1 Jan – 30 June 2020: Real asset investments supported growth in a difficult market environment
08.06.2020
United Bankers: UB Nordic Forest Fund I’s forest assets acquired by a company that is part of a European insurance group
03.06.2020
United Bankers Abp blir ägare i bolaget Sparkmind.vc som investerar i tillväxtföretag inom utbildningssektorn
03.06.2020
Infrastrukturförvaltare Pekka Niemelä berättar för Placera, hur de olika undersektorerna inom infrastruktur rört sig under Coronakrisen
Nyhetsarkiv

UB Fonder TOP 3
(Avkastning senaste 12 mån)

Alla fonder

UB i korthet

United Bankers (UB) är en finländsk koncern som erbjuder placeringsprodukter och -tjänster. Bolaget är listat på marknadsplatsen First North Finland som upprätthålls av Nasdaq Helsinki Oy. UB Asset Management filial erbjuder kapitalförvaltning med fokus på reala tillgångar såsom fastigheter (REITs), skog och infrastruktur.

Beställ nyhetsbrev

UB Kapitalförvaltnings avgiftsfria elektroniska nyhetsbrev utkommer månatligen. Nyhetsbrevet innehåller aktuell information om placeringar i realtillgångar.

Beställ nu

Fonder

Med hjälp av UB:s fonder får placeraren på ett kostnadseffektivt sätt en utmärkt diversifiering i tillgångsslag som gör det möjligt att minska placeringsportföljens risknivå utan att behöva ge avkall på portföljens förväntade avkastning på lång sikt.

Strukturerade Investeringar

Strukturerade investeringar är ett gemensamt namn för olika typer av sammansatta finansiella värdepapper. Placera med kort eller lång löptid? Aktier, krediter, valutor eller råvaror? Kapitalskyddad eller icke kapitalskyddad exponering? Med hjälp av strukturerade investeringar väljer du själv din exponering mot marknaden avseende löptid, tillgångsklass och riskprofil.

Att investera i strukturerade investeringar är ett bra sätt att överhuvudtaget komma åt tillgångsslag eller marknader som annars är svårtillgängliga för den privata investeraren.

För belopp på 20 MSEK och uppåt skräddarsyr vi en egen emission åt dig av en strukturerad produkt.

Kapitalförvaltning

Vårt jobb handlar om att hitta individuella lösningar för våra kunder och vi har utvecklat en särskild kompetens inom
  • Reala tillgångar
  • Strukturerade investeringar inom alla tillgångsklasser

United Bankers är en oberoende nordisk finansiell rådgivare och kapitalförvaltare. Vår kapitalförvaltningstjänst utgår alltid från kundens individuella önskemål och målsättningar. Portföljen kan byggas upp av fonder, aktie- och ränteplaceringar och kompletteras med strukturerade investeringar. Våra experter hjälper till med att göra en placeringsplan och kartlägga lämpliga placeringsobjekt. Kapitalförvaltarnas engagemang och gedigna erfarenhet utgör hörnstenarna för våra långvariga och framgångsrika kundrelationer

Vi är bekväma med alla tillgångsklasser och typer av riskprofiler och kan därför skräddarsy såväl breda som mer fokuserade förvaltningsmandat. Reala tillgångar är vårt specialområde och därför tar vi gärna även hand om institutioners mer specifika mandat inom fastigheter, skog och infrastruktur.