Hållbarhet

United Bankers har som mål att främja ansvarsfulla investeringar. Detta återspeglas i företagets produktutbud, som strävar efter att åt kunderna hitta lönsamma placeringsobjekt som också tar hänsyn till miljö och samhälle och är aktivt involverade i att bygga en hållbar värld.

 

Ansvarsfulla investeringar

 

 

Målet med investeringsverksamheten är att med den risknivå som kunderna valt uppnå bästa möjliga avkastning på såväl lång som kort sikt. Läs mer »

Företagsansvar

 

 

United Bankers vill bära sitt ansvar för miljön och samhället och främja uppfyllandet av målen för hållbar utveckling. Läs mer »

 

Ansvarsfullhetsrapportering

 

 

För att följa med att målen uppnås rapporterar vi regelbundet om vår placeringsverksamhets och våra fonders ansvarsfullhet. Läs mer »

 

Förbindelser och principer

 

 

Vår verksamhet styrs förutom av bolagets värderingar också av internationella förbindelser och goda praxis samt regleringen av finansbranschen. Läs mer »