Företagsansvar

Ansvarsfull vägvisare inom förmögenhetsförvaltning

 

Ansvarstagande innebär för United Bankers hållbarhet som inkluderar ekonomiskt, socialt och miljörelaterat ansvar. Vi vill som bolag bära vårt ansvar och stödja en hållbar utveckling av miljön och samhället. Detta återspeglas i vår strategi, våra värderingar och vår verksamhet. Hållbarhet är också en viktig del av bolagets värdeskapande och United Bankers tillväxtstrategi.

 

United Bankers hållbarhetsprogram

 

United Bankers vill bära sitt ansvar för miljön och samhället och främja uppfyllandet av målen för hållbar utveckling. I praktiken realiseras United Bankers ansvarstagande i relationerna med kunder och intressenter, ansvarsfulla investeringar och ett hållbart produktsortiment, de anställdas välbefinnande och en tillförlitlig administrering av verksamheten. Klimatförändringarna, genomförandet av de mänskliga rättigheterna och naturens mångfald är viktiga hållbarhetsteman som genomsyrar bolagets verksamhet.

 

Sociellt samarbete

 

För att ta ansvar för en hållbar miljö och ett hållbart samhälle har vi integrerat hållbarhet i United Bankers strategi, verksamhet och värderingar. Utöver detta har vi insett att företagens sociala ansvar sträcker sig bortom koncernens eget verksamhetsområde till det omgivande samhället. Som företag stödjer vi årligen projekt och initiativ som syftar till ett mer hållbart samhälle och en mer hållbar miljö.

 

 

 

Det material och den information som presenteras i denna rapport baserar sig på källor som United Bankers-koncernen betraktar som tillförlitliga och på koncernens egna uppskattningar. Det utesluter emellertid inte möjligheten till fel eller ofullständiga uppgifter. Den information som ligger till grund för eventuella slutsatser kan förändras snabbt och United Bankers-koncernen kan ändra sin ståndpunkt utan separat meddelande. United Bankers-koncernen eller dess samarbetspartner eller anställda ansvarar inte för eventuella skador till följd av användningen av rapporten.