Fondvärden

Infrastrukturfonder

 • FONDER
 • DATUM
  NAV
  1 d
  1 v
  1 m
  3 m
  6 m
  1 år
  3 år
  5 år
  i år

REIT-fonder

 • FONDER
 • DATUM
  NAV
  1 d
  1 v
  1 m
  3 m
  6 m
  1 år
  3 år
  5 år
  i år

Skogsfonder

 • FONDER
 • DATUM
  NAV
  1 d
  1 v
  1 m
  3 m
  6 m
  1 år
  3 år
  5 år
  i år

Fastighetsfonder

 • FONDER
 • DATUM
  NAV
  1 d
  1 v
  1 m
  3 m
  6 m
  1 år
  3 år
  5 år
  i år

Övriga Fonder

 • FONDER
 • DATUM
  NAV
  1 d
  1 v
  1 m
  3 m
  6 m
  1 år
  3 år
  5 år
  i år