UB Nordamerika REIT

Placeringsfond Fastighetsaktiefond Utvecklade marknader

UB Nordamerika REIT är en aktiefond som placerar i fastigheter på NAFTA-området (USA, Kanada och Mexiko) via noterade fastighetsplaceringsbolag.

Fondens avkastningshistorik härrör till den fondserie som har den längsta historiken.

 

Placeringsobjektet är nordamerikanska REIT-bolag

UB Nordamerika REIT -fondens tillgångar placeras i fastigheter inom NAFTA-området (USA, Kanada och Mexiko) huvudsakligen genom skatteeffektiva och likvida börsnoterade REIT:er. REIT:er (Real Estate Investment Trust) är fastighetsportfolier som är befriade från samfundsskatt och betalar nästan hela fastighetshyresavkastningen som dividend till placerare.


Målet är en jämn avkastning

Fondens mål är att uppnå en avkastning som motsvarar eller är bättre än den allmänna kursutveckligen för börsnoterade fastighetsbolag till en möjligast låg risk. Av denna orsak beaktas, vid valet av placeringsobjekt, särskilt företagets förmåga att betala ut dividend. Placeringarnas tyngdpunkt är på medelstora REIT:er.


Aktiv syn på placeringar

Fonden har inget jämförelseindex vilket gör det möjligt att aktivt öka eller minska de olika marknadsområdenas och ländernas andel av placeringarna. Det är således möjligt för fonden att reagera på lokala förändringar på marknaderna.

 

Placeringens målmarknad

Fonden passar för en investerare, som har grundläggande erfarenhet och kunskap av placeringsmarknaden (Basic investor). Fondens riskkategori är 6, vilket betyder att fondandelars värdeutveckling är förknippad med hög risk. Investeraren bör ändå vara beredd att bära risk för att uppnå avkastningsmålet, och vara medveten om att produkten förknippas med risken om att det investerade kapitalet förloras. Placeringshorisonten bör vara minst 5 år.

 

 

Läs mer om UB:s ansvarsfulla investeringar:

https://www.unitedbankers.se/hallbarhet/