UB Europa REIT

Placeringsfond Fastighetsaktiefond Utvecklade marknader

UB Europa REIT gör likvida placeringar i europeiska fastighetsplaceringsaktier. Fonden erbjuder placerare en möjlighet att minska på de fluktuationer som aktie- och räntemarknaden orsakar.

Fondens avkastningshistorik härrör till den fondserie som har den längsta historiken.

 

Placeringsobjektet är europeiska REIT-bolag

UB Europa REIT är en aktiefond som placerar i europeiska fastighetsplaceringsaktier. Fonden lägger vikten på bolag som har en så kallad REIT-status (Real Estate Investement Trust). Det är möjligt att minska fastighetsmarknadens konjunkturrisk genom att sprida den på olika marknader.


Målet är en jämn avkastning

Fondens mål är att uppnå en avkastning som är jämnare än den allmänna kursutvecklingen för börsnoterade fastighetsbolag till en lägre risk. Av denna orsak beaktas särskilt företagets förmåga att betala ut dividend i samband med valet av placeringsobjekt.


Inget jämförelseindex

Fonden har inte ett jämförelseindex eftersom dess mål är en jämn absolut avkastning oberoende av den allmänna marknadsutvecklingen.
Till fondplacering hänför sig alltid en ekonomisk risk.

 

Det kapital som placeras i fonden kan både öka och minska i värde och fondens historiska avkastning är ingen garanti för framtida utveckling. Bekanta dig närmare med riskerna i faktabladet nedanför.


Placeringens målmarknad

Fonden passar för en investerare, som har grundläggande erfarenhet och kunskap av placeringsmarknaden (Basic investor). Fondens riskkategori är 5, vilket betyder att fondandelars värdeutveckling är förknippad med måttlig risk. Investeraren bör ändå vara beredd att bära risk för att uppnå avkastningsmålet, och vara medveten om att produkten förknippas med risken om att det investerade kapitalet förloras. Placeringshorisonten bör vara minst 5 år.

 

 

Läs mer om UB:s ansvarsfulla investeringar:

https://www.unitedbankers.se/hallbarhet/

 

 

Till fondplacering hänför sig alltid en ekonomisk risk.

Det kapital som placeras i fonden kan både öka och minska i värde och fondens historiska avkastning är ingen garanti för framtida utveckling. Bekanta dig närmare med riskerna i faktabladet.