United Bankers: UB Nordiska Fastigheter -fondens nyaste objekt är en modern kontorsfastighet i Norge

20.11.2019
United Bankers

 

20.11.2019 United Bankers

 

United Bankers Abp

 

PRESSMEDDELANDE 20.11.2019 klockan 10:15 (EET)

 

United Bankers: UB Nordiska Fastigheter- fondens nyaste objekt är en modern kontorsfastighet i Norge

 

United Bankers Specialplaceringsfond UB Nordiska Fastigheter har gjort en placering i en modern kontorsfastighet, Norwegian Maritime Competence Center (NMCC), i mellersta Norge i Ålesund. Placeringen har gjorts som en del av ett consortium och UB Nordiska Fastigheter- fondens andel är 30 procent. Som fastighetens hyresgäster fungerar företag och utbildningsinstitutioner som utför forskning inom sjöfart och sjöfartsindustrin samt företag som koncentrerar sig på produktutveckling och utbildning. Fastighetens uthyrbara area är ca 39 000 kvadratmeter och hyreskontraktens medellängd är ca sju år. Objektets totala transaktionsbelopp är ca 100 miljoner euro.

 

Ålesund är vald som Nordeuropas första stad enligt FNs United Smart Cities initiativets hållbar stad (Smart City). I Ålesund främjar man livskvalitén genom att utnyttja undersökningar och innovation. Undersökningsresultaten används för att i framtiden även i en större skala utveckla hållbara städer och för att förbättra livskvalitén i dessa.

 

”Ungefär 37 procent av vår fonds placeringsobjekt är för tillfället kontor. Förvärvet av kontorsfastigheten i Norge är ett ypperligt tillägg till vår fond. Norwegian Maritime Competence Centers arbete inom utvecklingen av sjöfartsindustrin och Ålesunds stads undersökning om hållbar utveckling gör detta till ett väldigt intressant placeringsobjekt.” berättar UB Nordiska Fastigheter- fondens portföljförvaltare Jarkko Lehtonen.

 

UB Nordiska Fastigheter är en fond som specialiserar sig på affärs- och kontorsfastigheter och vars placeringar är väl diversifierade i hela Norden. Fonden riktar sig till både privata och institutionella placerare. UB Nordiska Fastigheter erbjuder en möjlighet att placera i fastighetsobjekt som ger en stadig avkastning, tack vare en väldiversifierad fastighetsportfölj, även med mindre mindre kapital. Fondens verksamhet startade 2016 och dess fastighetsförmögenhet var 254 miljoner euro i slutet av oktober 2019.

 

UB Nordiska Fastigheter är en del av United Bankers sortiment av fonder som koncentrerar sig på realegensomsplacering. Till detta sortiment hör fonder som placerar i fastigheter, skog och fastighets- och infraföretags aktier. United Bankers har allt som allt 14 olika realegendomsfonder som placerar mångsidigt både i inhemsk och internationell realegendom. Av koncernens 3,2 miljarder euro i förvaltat kapital, består över en tredjedel av kapital placerat i realegendomsobjekt.

 

Tilläggsinformation:

 

Jarkko Lehtonen, portföljförvaltare, UB Nordiska Fastigheter, UB Kapitalförvaltning Ab
Email: jarkko.lehtonen@unitedbankers.fi
Telefon: 050 349 1606

 

United Bankers kortfattat:

 

United Bankers Abp är en finländsk koncern, grundad 1986, som är expert på kapitalförvaltning och investeringsmarknaden. Till United Bankers verksamhetsområden hör kapitalförvaltning och kapitalmarknadstjänster. Inom kapitalförvaltning är företaget specialiserad inom realtillgångsplacering. United Bankers Abp är huvudsakligen ägt av sina nyckelpersoner och i koncernen jobbar 139 anställda (FTE)  och 32 ombud (6/2019). United Bankers -koncernens omsättning 2018 var 33,7 miljoner euro och EBITDA 7,3 miljoner euro. Koncernens förvaltade kapital är cirka 3,2 miljarder euro (6/2019). United Bankers Abp har varit listad på First North Growth Market Finland -marknadsplatsen sedan November 2014. Finansinspektionen övervakar koncernens verksamhet. Bekanta dig närmare med United Bankers -koncernen på www.unitedbankers.fi.