United Bankers lanserar ny fastighetsfond med fokus på finska fastigheter UB Finska Fastigheter

23.11.2018
United Bankers

 

United Bankers grundar ny Specialplaceringsfond UB Finska Fastigheter vars strategi är att investera i fastigheter i Finland med stabil avkastning. Fonden investerar brett i olika fastigheter, bland annat tjänste- och vårdfastigheter, kontor, bostäder och tomter. Fondens mål är att erbjuda investeraren cirka 5–7 procent avkastning per år. Dessutom erbjuder fonden en bra diversifiering och inflationsskydd. Fonden komplementerar utbudet av realegendomsfonder hos United Bankers. Realegendomsfondernas målplacering är bland annat skog, infrastruktur och fastigheter.

 

Civilingenjör Perttu Hokkanen har blivit utnämnd till portföljförvaltare för den nya fastighetsfonden. Hokkanen rekryterades till United Bankers från Sponda där han över 10 år fungerat som portföljförvaltare för fastighetsportföljer. Som portföljförvaltarens stöd fungerar ett Advisory Board som deltar i analyseringen och anskaffningen av fastigheterna. Fondens Advisory Board består av fem, inom Finlands fastighetsbransch kända yrkesverksamma: finansieringsråd Matti Inha, företagarråd Antti Peltoniemi, Jouni Lehtinen, Timo Sotavalta och Erkka Valkila.

 

”Den nya fonden stöder vår tillväxtstrategi vars mål är att skapa nya, för olika marknadslägen passande, produkter för våra nuvarande och potentiella kunder. Fastighetsinvesteringar är vid detta marknadsläge ett väldigt intressant alternativ då aktiemarknadens volatilitet har ökat och räntorna fortsättningsvis är låga. Fastighetsfonden erbjuder chansen till en stabil och inflationsskyddad avkastning samt ett jämnt kassaflöde. Jag är väldigt nöjd över vår nya öppning i produktkategorin för fastighetsinvesteringar. Fonden stärker vår position som ledande expert inom realegendomsplacering i Norden” säger United Bankers verkställande direktör Patrick Anderson.

 

Fondens försäljning börjar idag och dess första teckningsdag är 31.1.2019. I fortsättningen kommer fonden vara öppen för teckningar kvartalsvis.

 

För ytterligare information:


Patrick Anderson, verkställande direktör, United Bankers Abp
Email: patrick.anderson@unitedbankers.fi
Telefon: 0400 244 544, 09 25 380 236