United Bankers: Geografisk expansion i sikte

United Bankers Abp är en finländsk expert på kapitalförvaltning och investeringsmarknader. VD Patrick Anderson berättar om UB:s konkurrenter, kunder och långsiktiga mål. Vi får också veta varför UB kunde vara en bra investering.