United Bankers Abp blir ägare i bolaget Sparkmind.vc som investerar i tillväxtföretag inom utbildningssektorn

03.06.2020
United Bankers

 

United Bankers Abp

 

PRESSMEDDELANDE 28.5.2020 klockan 10.00

 

United Bankers Abp blir ägare i bolaget Sparkmind.vc som investerar i tillväxtföretag inom utbildningssektorn

 

United Bankers Abp placerar i Sparkmind.vc Oy:s (tidigare EduImpact Venture Capital Oy) aktier. Sparkmind.vc är en förvaltare av alternativa investeringsfonder som investerar i tillväxtbolag inom utbildningsbranschen. Investeringen görs i form av en aktieteckning, vilket innebär att United Bankers får 5,8 procents äganderätt i Sparkmind.vc. Teckningen och registreringen av aktierna i handelsregistret kommer uppskattningsvis att ske i juni 2020.

 

Kapitalfonden Sparkmind Fund som sköts av Sparkmind.vc investerar i tillväxtbolag inom utbildningsbranschen inom allt från småbarnspedagogik och livslångt lärande till inlärningslösningar för företag. United Bankers dotterbolag UB Rahastoyhtiö Oy erbjuder ekonomiförvaltningstjänster till Sparkmind Fund-fonden och har hjälpt till med att sköta vissa av fondens funktioner sedan år 2019.

 

Utbildningssektorn är en av de största branscherna i världen. Den globala utbildningsmarknadens värde uppgår uppskattningsvis till över 6 000 miljarder dollar och den förutspås växa till 10 000 miljarder dollar fram till år 2030. Den finländska och nordiska utbildningen och det pedagogiska kunnandet är kända för sin höga standard över hela världen. Detta skapar en betydande tillväxtpotential för Sparkmind fonden i framtiden.

 

”Vårt fördjupade samarbete med Sparkmind är en följd av coronapandemin och det förändrade marknadsläget. Efterfrågan på inlärningslösningar bland annat för distansundervisning för barn och distansinlärning i organisationer har ökat. Över en miljard människor har övergått till distansundervisning efter att coronaviruspandemin bröt ut. Över hela världen har en betydande del av alla elever och studerande tagit i bruk nya sätt att lära sig, dela information och hålla kontakten med varandra digitalt. Vår investering i Sparkmind stödjer även hållbarhetsmålen för vårt bolag. Det är viktigt för oss att vi kan vara med och främja samhällsviktig verksamhet inom den växande branschen för utbildningsteknologi”, berättar United Bankers verkställande direktör Patrick Andersson.

 

”Administrationssamarbetet med United Bankers dotterbolag UB Rahastoyhtiö gör det möjligt för Sparkminds team att koncentrera sig på fondens kassaflöden i målbolaget, förverkligandet av investeringar och värdeökningen samt i sin om tid implementeringen av värdeskapande utbrytningar. United Bankers nätverk och starka varumärke har hjälpt fonden att nå ut till en omfattande och mångsidig investerarkår inkluderande institutionsinvesterare och övriga professionella investerare både för fondens första och för den kommande andra stängningsfasens del”, säger Marko Kyyrönen, verkställande direktör för Sparkmind.vc.

 

För mer information kontakta:

 

Patrick Anderson, verkställande direktör, United Bankers Abp

E-post: patrick.anderson@unitedbankers.fi

Telefon: 0400 244 544, 09 25 380 236

 

Marko Kyyrönen, verkställande direktör, Sparkmind.vc (tidigare EduImpact Venture Capital Oy)

E-post: marko@sparkmind.vc

Telefon: 044 506 9740

 

United Bankers i korthet:

United Bankers Abp är en finländsk koncern, grundad 1986, som är expert på kapitalförvaltning och investeringsmarknaden. Till United Bankers verksamhetsområden hör kapitalförvaltning och kapitalmarknadstjänster. Inom kapitalförvaltning är företaget specialiserad inom realtillgångsplacering. United Bankers Abp är huvudsakligen ägt av sina nyckelpersoner och i koncernen jobbar 135 anställda (FTE) och 36 ombud (2019). United Bankers -koncernens omsättning 2019 var 32,5 miljoner euro och operativa rörelsevinst 6,7 miljoner euro. Koncernens förvaltade kapital är cirka 3,6 miljarder euro (2019). United Bankers Abp har varit listad på First North Finland -marknadsplatsen sedan november 2014. Finansinspektionen övervakar koncernbolagens verksamhet. Läs mer om United Bankers-koncernen på adressen www.unitedbankers.fi.

 

Sparkmind.vc i korthet:

Sparkmind.vc är ett nordiskt kapitalplaceringsbolag som koncentrerar sig på utbildningssektorn. Vi investerar i team som klarar av att förändra utbildningssektorn från småbarnspedagogik till livslångt lärande. Investeringarna riktas i initialfasen till internationellt växande företag och de enskilda investeringarna uppgår till 5 miljoner euro. www.sparkmind.vc.