UB Forest Industry Green Growth Fund

Press Release »

31 January 2023 at 13:30 EET

 

UB Forest Industry Green Growth Fund är en private equity-fond som investerar i hållbara och resurseffektiva skogs- och biobaserade industrier.

 

UB Forest Industry Green Growth Fund ("UB FIGG") I LP startade sin verksamhet 2023 efter att ha tagit in kapital till ett värde av 100 miljoner euro. UB FIGG är en private equity-fond som investerar i företag med fokus på substitut för plast och andra fossilbränslebaserade material, högre förädlingsvärde och effektivare användning av sidoströmmar från trä och jordbruksråvaror. Målsättningen är även att investera i företag som effektivare använder dessa råvaror i material och slutprodukter.

 

Genom sina investeringar kommer fonden att befrämja skogs- och biobaserad industri att utveckla lösningar för att mildra klimatförändringarna. UB FIGG har undertecknat Operating Principles for Impact Management vilket innebär att den rapporterar om påverkan av sina investeringar, särskilt på miljön och klimatet.

 

UB FIGG är en sluten private equity-fond för professionella investerare med en löptid på 10 år och en målstorlek på 300 miljoner euro. Fondens netto-avkastningsmål (IRR) är över 15 procent. Fonden förvaltas av UB Fondbolag Ab som är en förvaltare av alternativa investeringsfonder och ett dotterbolag till United Bankers koncernen.

 

För mer information:

 

Managing Partner, UB Forest Industry Green Growth Fund

Matti Lehtipuu

matti.lehtipuu@unitedbankers.com

+358 40 525 5103

 

CEO, UB Asset Management filial, Sweden

Nils Schalin

nils.schalin@unitedbankers.com

+46 76 200 8448

 

Till fondplacering hänför sig alltid en ekonomisk risk. Det kapital som placeras i fonden kan både öka och minska i värde och fondens historiska avkastning är ingen garanti för framtida utveckling.