UB FIGG ledde den andra delen av en finansieringsrunda på 27,5 miljoner euro för Paptic

United Bankers Abp

PRESS RELEASE 17 January 2024 at 11.00 EET

 

UB Forest Industry Green Growth Fund (UB FIGG) ledde den andra delen av investeringsrundan på 27,5 miljoner euro i Paptic Ltd, ett snabbväxande företag som tillverkar träfiberbaserade återvinningsbara förpackningsmaterial. Paptic gjorde den andra stängningen av tillväxtfinansieringen på totalt 4,5 miljoner euro i slutet av 2023. UB FIGG fick sällskap av Emerald Technology Ventures, SIG InnoVentures och EIC Fund i rundan. I den första omgången av den tvådelade tillväxtfinansieringen tog Paptic in finansiering på 23 miljoner euro. Totalt har nu bolaget fått in 27,5 miljoner euro i tillväxtfinansiering under 2023. Förutom att leda denna primära runda köpte UB FIGG också sekundära aktier från investerare i tidiga skeden, vilket gjorde det till den största finansiella investeraren i Paptic.

 

"Vi är mycket nöjda över att ha slutfört investeringen i Paptic. Vi har noga följt företagets framsteg och de framgångar som Paptic-teamet har haft både inom utveckling av nya produkter och samarbete med ledande globala varumärken. Allt detta utgör en solid grund för fortsatt framgång och denna ytterligare finansiering kommer att bidra till att påskynda tillväxten", säger David Walker, Senior Partner på UB FIGG.

 

"Paptic och UB FIGG har under en längre tid fört diskussioner om den här investeringen. Under processen blev det tydligt att UB FIGG-teamets djupa expertis inom massa-, pappers- och förpackningsindustrin och fokuserade investeringsstrategi skulle ge betydande värde för Paptic. Vi delar ett gemensamt intresse av att bygga ett företag för att skapa en mer hållbar framtid och jag ser fram emot att fortsätta vårt framgångsrika samarbete", avslutar Tuomas Mustonen, VD och medgrundare av Paptic. "Nu när finansieringsrundan officiellt är avslutad är vi glada över att fokusera på nästa steg i vår framtida tillväxt. Vi har det ambitiösa målet att nå 100 miljoner euro i omsättning år 2026. Det nya kapitalet som tillförts under det senaste året ger oss en stark position för att investera i våra medarbetare, försäljningskanaler, teknik och produktutveckling. Vår tillväxt bygger på vår förmåga att hjälpa internationella varumärken som söker hållbara alternativ till plast i sina förpackningar".

 

Om UB FIGG

UB FIGG är en private equity-fond med fokus på ersättning av plast och andra fossilbaserade material, högre värde och effektivare användning av sidoströmmar från trä och jordbruk och ökad användning av dessa råvaror inom ett brett spektrum av mellan- och slutanvändningar. Genom sina placeringar hjälper fonden skogs- och bioindustrin att skapa lösningar för att bromsa klimatförändringen. UB FIGG har undertecknat verksamhetsprinciperna för effekthantering och rapporterar om miljö- och klimatkonsekvenserna av sina investeringar. UB FIGG inledde sin verksamhet i januari 2023 med över 100 miljoner euro i investeringsåtaganden. UB FIGG:s målstorlek är 300 miljoner euro och fonden tar emot investeringar från professionella investerare tills målbeloppet uppnås eller fram till juli 2024.

www.ubfigg.com

 

Om Paptic

Paptic Ltd är ett snabbväxande företag som grundades 2015 med huvudkontor i Esbo, Finland. Företaget har utvecklat Paptic®, ett fiberbaserat och återvinningsbart material för att ersätta plast och andra konventionella material i förpackningar. Paptic®-material har funnits tillgängliga i industriell skala sedan 2018. Idag är Paptic ett företag med 45 anställda och Paptic®-material exporteras till mer än 50 länder.

www.paptic.com

 

För mer information:

David Walker, Senior Partner, UB Forest Industry Green Growth

Email: david.walker@unitedbankers.com

Tel.: +358 40 672 6292

 

Tuomas Mustonen, VD och medgrundare, Paptic Ltd

Email: tuomas.mustonen@paptic.com

Tel.: +358 50 598 7516

 

Kort om United Bankers:

United Bankers Abp är en finländsk expert på kapitalförvaltning och investeringsmarknader, som grundades1986. United Bankers-koncernens affärssegment omfattar kapitalförvaltning och kapitalmarknadstjänster. Inom kapitalförvaltning är koncernen specialiserad på placeringar i reala tillgångar. United Bankers Abp är majoritetsägt av sina nyckelpersoner och koncernen har 163 anställda (FTE) och 31 ombud (30 juni 2023). År 2022 uppgick United Bankers-koncernens omsättning till 48,6 miljoner euro och den justerade rörelsevinsten till 16,6 miljoner euro. Koncernens förvaltade kapital uppgår till cirka 4,6 miljarder euro (30 juni 2023). United Bankers Abp:s aktier är noterade på Nasdaq Helsinki Ltd. Koncernbolagen står under Finansinspektionens tillsyn. För mer information: www.unitedbankers.com.