Specialplaceringsfond UB Skog stängs temporärt för nya teckningar

Specialplaceringsfond UB Skog som placerar i finska skogsfastigheter har under sin verksamhetsperiod uppnått stor popularitet bland placerare i en marknadsmiljö som kännetecknas av osäkerhet och högre inflation. UB Skog hade i slutet av maj vuxit till över 272 miljoner euro. Som en följd av den stora teckningsvolymen i juni har kassan i fonden ytterligare vuxit och är nu klart över målnivån.


För att trygga UB Skog -fondens avkastningskrav och andelsägarnas intresse har styrelsen för UB Fondbolag Ab den 15.6.2022 beslutat att tillsvidare begränsa kapitalinflödet som kommer in via nyteckningar genom att höja teckningsprovisionen till 10% tills annat meddelas. Den höjda teckningsprovisionen kommer ifall av nyteckningar framöver att till fullo allokeras in i fonden utgående från ett beslut som UB Fondbolag fattat. Information kring den temporärt höjda teckningsprovisionen och hur länge denna är i kraft förmedlas via fondens hemsida.


Genom denna åtgärd avser man att säkerställa att fondens medel även fortsättningsvis kan placeras i linje med fondens avkastningskrav samtidigt som en tillräcklig investeringsgrad tryggas.

 

För mer information kontakta UB Fondbolag per e-post: assetmanagement@unitedbankers.com eller per telefon +46 8 12 456 020 / +46 8 12 456 021 eller e-post: placera@unitedbankers.fi.