United Bankers Abp ökar ägandet i UB Nordic Forest Management Ab

25.02.2016
United Bankers

United Bankers Abp (”United Bankers”) förvärvar enligt köpebrevet som undertecknats den 19.2.2016 en tilläggsandel på 10 % av sitt dotterbolag UB Nordic Forest Management Ab. Försäljare är VB-Summerhouse Oy. Efter förvärvet uppgår United Bankers ägandeandel i UB Nordic Forest Management Ab till 88,0 %. Förvärvet bedöms inte signifikant inverka på United Bankers Abp:s omsättning eller resultat år 2016.

För ytterligare information:
Patrick Anderson, verkställande direktör, United Bankers Abp
Email: patrick.anderson@unitedbankers.fi
Telefon: +358 400 244 544, +358 9 25 380 236

Mikael Beck, verkställande direktör, UB Nordic Forest Management Ab
Email: mikael.beck@unitedbankers.fi
Telefon: +358400 618 859

United Bankers Abp:s godkända rådgivare är Merasco Oy.

United Bankers i korthet:
United Bankers Abp är en finländsk koncern som erbjuder placeringstjänster även i Sverige. UB grundades 1986 och har idag fyra affärsverksamhetsområden: kapitalförvaltning, värdepappersförmedling, corporate finance och fondförvaltning. Bolaget är en föregångare för lösningar inom realtillgångsplacering. United Bankers ägs huvudsakligen av sina nyckelpersoner och koncernen har 99 anställda (12/2015). Bolagets omsättning år 2015 var 27,4 miljoner euro och rörelsevinsten 6,5 miljoner euro. Koncernens förvaltade kapital uppgår till 1,7 miljarder euro (12/2015). United Bankers Abp har sedan november 2014 varit listad på marknadsplatsen First North Finland som upprätthålls av Nasdaq Helsinki Oy.

United Bankers Abp publicerar sina officiella börs- och pressmeddelanden på finska. Detta är ett inofficiellt översatt och förkortat referat av det officiella börsmeddelande som publicerats den 19.2.2016 på finska. Ifall det finns motstridigheter mellan språkversionerna gäller den officiella finska texten. Det officiella börsmeddelandet på finska finns på United Bankers Abp:s hemsida www.unitedbankers.fi.