United Bankers Abp förvärvar minoritetsandelen motsvarande 38 % i dotterbolaget UB Capital Ab

03.06.2016
United Bankers

United Bankers Abp (“United Bankers”, “Bolaget”) förvärvar minoritetsandelen av dotterbolaget UB Capital Ab (”UB Capital”), motsvarande en andel på 38 procent. UB Capital är specialiserat på corporate finance med fokus på internordiska företagsaffärer. United Bankers ägandeandel i UB Capital stiger således från 62 procent till 100 procent, vilket på lång sikt bedöms ha en positiv inverkan på United Bankers resultat per aktie.

”Vi har målmedvetet arbetat för att bli en av Nordens ledande investeringsbanker. Detta arbete börjar nu ge resultat; vi har enligt Merger Markets statistik för det första kvartalet år 2016 uppnått en plats bland de topp tre bolagen som genomfört flest företagsarrangemang på den svenska marknaden. Vårt mål är att även i fortsättningen utnyttja vår expertis i företagsarrangemang mellan de nordiska länderna och på så sätt förstärka vår roll i övriga Norden”, berättar UB Capitals verkställande direktör Johan Nylén.

”Tillväxtutsikterna inom corporate finance och corporate advisory-tjänster är mycket gynnsamma. Speciellt i Sverige är den allmänna aktivitetsnivån inom M&A hög. Investeringsbankverksamhetens strategiska roll kommer sannolikt att växa i United Bankers, så jag är mycket nöjd med det nu förverkligade arrangemanget där United Bankers ägandeandel i dotterbolaget ökar till hundra procent”, konstaterar United Bankers verkställande direktör Patrick Anderson.

United Bankers förvärvar aktierna av aktieägarna som äger minoriteten av UB Capital. Dessa är bolag ägda av UB Capitals nyckelpersoner. Köpeskillingen betalas delvis i kontanter och delvis genom ett aktiebyte, som genomförs med en riktad emission. En central del av transaktionen är att förstärka nyckelpersonernas långsiktiga engagemang i bolaget genom ett direkt aktieägande i United Bankers, vilket förverkligas genom den riktade emissionen samt genom köp av United Bankers aktier på First North-marknadsplatsen. UB Capitals verkställande direktör Johan Nylén utnämns till medlem i United Bankers ledningsgrupp från och med 1.7.2016.

Ytterligare information om företagsarrangemanget och den riktade emissionen finns i de officiella finskspråkiga börsmeddelandena som publicerats den 3.6.2016.

För ytterligare information:
Patrick Anderson, verkställande direktör, United Bankers Abp
Email: patrick.anderson@unitedbankers.fi
Telefon: +358 400 244 544, +358 9 25 380 236

Johan Nylén, verkställande direktör, UB Capital Ab
Email: johan.nylen@ubcapital.com
Telefon: +46 (0)70 722 98 33

United Bankers Abp:s godkända rådgivare är Merasco Oy.

United Bankers i korthet:
United Bankers Abp är en finländsk koncern som erbjuder placeringstjänster även i Sverige. UB grundades 1986 och har idag fyra affärsverksamhetsområden: kapitalförvaltning, värdepappersförmedling, corporate finance och fondförvaltning. Bolaget är en föregångare för lösningar inom realtillgångsplacering. United Bankers ägs huvudsakligen av sina nyckelpersoner och koncernen har 99 anställda (12/2015). Bolagets omsättning år 2015 var 27,4 miljoner euro och rörelsevinsten 6,5 miljoner euro. Koncernens förvaltade kapital uppgår till 1,7 miljarder euro (12/2015). United Bankers Abp har sedan november 2014 varit listad på marknadsplatsen First North Finland som upprätthålls av Nasdaq Helsinki Oy.

United Bankers Abp publicerar sina officiella börs- och pressmeddelanden på finska. Detta är ett inofficiellt översatt och förkortat referat av det officiella börsmeddelande som publicerats den 3.6.2016 på finska. Ifall det finns motstridigheter mellan språkversionerna gäller den officiella finska texten. Det officiella börsmeddelandet på finska finns på United Bankers Abp:s hemsida www.unitedbankers.fi.