REIT

Vad är en REIT?

REIT är en förkortning av Real Estate Investment Trust.
  • Den första REIT-lagstiftningen trädde i kraft i USA 1960. Motsvarande lagstiftning har därefter utarbetats i ett flertal länder.
  • Inom REIT-lagstiftningen befrias fastighetsbolagen från bolagsskatt under vissa förutsättningar, varför de omfattas av enkel beskattning. Med andra ord betalar bolaget ingen bolagsskatt, utan investerare betalar skatt på den utdelning de erhåller.
  • I de flesta länderna reglerar REIT-lagen även hur stort bolagets skuldkapital kan vara.
  • I en REIT-aktiefond placeras tillgångarna helt eller delvis i bolag som lyder under REIT-lagstiftningen.

REIT-aktiefonder – fastighetsplaceringar lönsamt, enkelt och skatteeffektivt

Som alternativ till direkta fastighetsplaceringar kan man placera i aktier i börsnoterade fastighetsbolag eller i fonder som placerar i dessa. Det är ett smidigt sätt att sprida fastighetsplaceringarna på den internationella marknaden. Börsnoterade REIT-bolag har befriats från bolagsskatt, vilket innebär att utdelningen inte, som i normala börsbolag, beskattas två gånger. Investeraren gynnas av att REIT-bolagen förvaltar stora fastighetsportföljer. Förvaltningen och uppföljningen av fastighetsobjekten är offentlig och transparent. UB erbjuder flera fonder som placerar globalt i REIT-bolag och börsnoterade fastighetsbolag för sina kunders räkning.

REIT-aktiefonderna är också ett mycket likvitt sätt att placera på fastighetsmarknaden. Historien visar att likviditet är av stor betydelse då man placerar i värdepapper.

Då man placerar i börsnoterade fastighetsbolag, kan placeringarna enkelt utökas eller minskas i små poster på samma sätt som för normala aktieplaceringar. REIT-fonderna lämpar sig väl som komplement även till traditionella fastighetsplaceringar.

Avkastningen på den börsnoterade fastighetsmarknaden har varit mycket konkurrenskraftig jämfört med direkta fastighetsplaceringar. Undersökningar som jämfört avkastningen på REIT-placeringar och direkta fastighetsplaceringar, visar att REIT-placeringarna gett klart bäst avkastning av alla former av fastighetsplaceringar. Enligt en omfattande undersökning som gjordes vid Maastrichts universitet* år 2012 var avkastningen på den börsnoterade fastighetsmarknaden i genomsnitt 4 procent högre än för direkta fastighetsplaceringar åren 1999–2009.

* Andonov, A., Eichholtz, P. ja Kok, N., 2012, Value Added From Money Managers in Private Markets? An Examination of Pension Fund Investments in Real Estate, Maastricht University