United Bankers

Om UB

United Bankers (UB) är en finländsk koncern som erbjuder placeringsprodukter och -tjänster. UB grundades 1986 och startade affärsverksamheten med värdepappersförmedling. Idag ingår i koncernens affärsverksamhetsområden även kapitalförvaltning, corporate finance och fondförvaltning. Inom kapitalförvaltning har bolaget specialiserat sig på lösningar inom realtillgångsplaceringar.

Företaget ägs till stor del av nyckelpersoner inom företaget och är listat (UNIAV; FI40000 81427) på marknadsplatsen First North Finland som upprätthålls av Nasdaq Helsinki Oy. Nyckelpersonernas delägarskap och den engagerade personalen är viktiga resurser, vilka säkerställer UB:s sakkunniga betjäning. UB:s yrkesskicklighet, erfarenhet och mod att följa sina egna visioner står alltid till kundens förfogande. Bolaget strävar till en lönsam tillväxt inom alla sina affärsverksamhetsområden.

UB består av följande bolag:
  • UB Kapitalförvaltning Ab – Kapitalförvaltningsprodukter och -tjänster. Verksamhet i Sverige via UB Asset Management filial
  • UB Kapitalförvaltning Tammerfors Ab – Kapitalförvaltningsprodukter och -tjänster
  • UB Fondbolag Ab – Fondförvaltning
  • UB Securities Ab – Värdepappersförmedling
  • UB Nordic Forest Management Ab – Kapitalfonder på finländska skogsfastigheter