UB Nordamerika REIT

UB Nordamerika REIT

UB Nordamerika REIT är en aktiefond som placerar i fastigheter på NAFTA-området (USA, Kanada och Mexiko) via noterade fastighetsplaceringsbolag. Fondens målsättning är att placera i de aktuella ländernas fastighetsmarknad där fondens tyngdpunkt ligger på medelstora REITs med hög direktavkastning. USA, vars fastighetsmarknad utgör fondens huvudsakliga fokus, är världens största och mest likvida fastighetsmarknad. Detta, kombinerat med en högre ekonomisk tillväxt än övriga länder i västvärlden och en mindre reglerad fastighetsmarknad, är en kombi­nation som historiskt sett har genererat en utmärkt totalavkastning till fastighetsinvesterare. De amerikanska placeringarna kompletteras av fastigheter på den kanadensiska marknaden och ger exponering mot ett land som uppvisar liknande egenskaper som ett europeiskt välfärdssamhälle. Portföljen kompletteras av placeringar på den mexikanska fastighetsmarknaden och ger exponering mot ett land med stor utvecklingspotential och växande fastighetssektor. Fonden kan skydda helt eller delvis sin valutaexponering.

Performance history

2019
+ 27.63 %
2018
- 3.57 %
2017
- 9.1 %
2016
+ 18.64 %
2015
+ 3.77 %
2014
+ 4.75 %
Till fondplacering hänför sig alltid en ekonomisk risk. Det kapital som placeras i fonden kan både öka och minska i värde och fondens historiska avkastning är ingen garanti för framtida utveckling. Bekanta dig närmare med riskerna i faktabladet ovanför.