UB Infra

UB Infra

UB Infra placerar i aktier i börslistade infrastrukturbolag (t.ex. i el-, gas- och vattenbolag) i huvudsak i OECD-län­derna. Fondens mål är att ge investerare möjlighet att placera i likvida och globala infrastrukturbolag för att bl.a. sprida risken förknippad med regionala konjunktursvängningar. Fonden strävar efter en jämnare avkastning än den allmänna kursutvecklingen på aktiemarknaden. Fonden skyddar 50-100% av sin valutaexponering.

Performance history

2019
+ 22.77 %
2018
- 1.91 %
2017
+ 10.7 %
2016
+ 8.03 %
2015
+ 1.03 %
2014
+ 22.14 %
2013
+ 14.67 %
2012
+ 8.59 %
2011
+ 2.86 %
2010
+ 11.99 %
2009
+ 19.34 %
2008
- 26.82 %
2007
+ 8.15 %
2006
+ 19.14 %
Till fondplacering hänför sig alltid en ekonomisk risk. Det kapital som placeras i fonden kan både öka och minska i värde och fondens historiska avkastning är ingen garanti för framtida utveckling. Bekanta dig närmare med riskerna i faktabladet ovanför.