UB Global REIT

UB Global REIT

UB Global REIT placerar globalt i fastighetsaktier i OECD-länderna. Fondens mål är att ge investerare möjlighet att placera likvitt och diversifierat i fastigheter och att så effektivt som möjligt undvika värdefluktuationer på aktie- och räntemarknaden. Därför beaktas speciellt företagens utdelningsmöjligheter när placeringsobjekten väljs. Målet är också att sprida placeringarna på flera olika geografiska marknader för att minska fastighetsmark­nadens konjunkturrisk. Huvuddelen av fondens placeringar allokeras i bolag som har en så kallad REIT-status. Fonden kan skydda helt eller delvis sin valutaexponering.

Performance history

2019
+ 25.9 %
2018
- 7.66 %
2017
+ 2.2 %
2016
+ 7.47 %
2015
+ 3.84 %
2014
+ 24.16 %
2013
+ 8.11 %
2012
+ 21.81 %
2011
- 7.36 %
2010
+ 27.27 %
2009
+ 46.2 %
2008
- 45.26 %
2007
- 13.85 %
2006
+ 26.78 %
2005
+ 13.82 %
Till fondplacering hänför sig alltid en ekonomisk risk. Det kapital som placeras i fonden kan både öka och minska i värde och fondens historiska avkastning är ingen garanti för framtida utveckling. Bekanta dig närmare med riskerna i faktabladet ovanför.