UB Europa REIT

UB Europa REIT

UB Europa REIT är en aktiefond (UCITS) som placerar i börsnoterade europeiska fastighetsbolagsaktier och REITs. Målet är att ge investeraren möjlighet att placera i likvida europeiska fastigheter och att så effektivt som möjligt undvika värdefluktuationer på aktie- och räntemarknaden. På grund av detta beaktas speciellt företagens utdelningsmöjligheter när place­ringsobjekten väljs. Målet är också att sprida placeringarna på flera olika geografiska marknader för att minska fastighetsmarknadens konjunkturrisk. Allokeringen sker inte baserat på bolagens marknadsvärde och fonden har inget jämförelseindex. Fonden kan skydda helt eller delvis sin valutaexponering.

Performance history

2019
+ 29.58 %
2018
- 8.68 %
2017
+ 12.1 %
2016
+ 1.67 %
2015
+ 14.44 %
2014
+ 20.35 %
2013
+ 6.63 %
2012
+ 21.27 %
2011
- 13.88 %
2010
+ 18.59 %
2009
+ 40.18 %
2008
- 35.65 %
2007
- 21.21 %
2006
+ 36.39 %
2005
+ 26.33 %
2004
+ 18.96 %
Till fondplacering hänför sig alltid en ekonomisk risk. Det kapital som placeras i fonden kan både öka och minska i värde och fondens historiska avkastning är ingen garanti för framtida utveckling. Bekanta dig närmare med riskerna i faktabladet ovanför.