UB EM Infra

UB EM Infra

UB EM Infra är en aktiefond (UCITS) som placerar globalt i aktier i infrastrukturbolag aktiva inom el-, vatten- och gasdistribution, flygfält, hamnar och vägtullar. Målet är att ge investerare möjlighet att placera i en likvid och väldiversifierad portfölj av infrastrukturbolag på tillväxtmarkna­derna. Fonden strävar efter en jämnare avkastning än den allmänna kursutvecklingen på aktiemarknaden.

Performance history

2019
+ 10.91 %
2018
- 0.34 %
2017
+ 9.6 %
2016
+ 6.31 %
2015
+ 3.9 %
2014
+ 15.29 %
2013
+ 8.68 %
2012
+ 19.2 %
2011
- 3.4 %
2010
+ 26.81 %
2009
+ 50.73 %
2008
- 31.39 %
Till fondplacering hänför sig alltid en ekonomisk risk. Det kapital som placeras i fonden kan både öka och minska i värde och fondens historiska avkastning är ingen garanti för framtida utveckling. Bekanta dig närmare med riskerna i faktabladet ovanför.