UB EM Frontier Real Assets

UB EM Frontier Real Assets

UB EM Frontier Real Assets Fonden investerar i börsnoterade
fastighets- och infrastrukturbolag på tillväxt- och gränsmarknader.
Frontier- dvs. gränsmarknaderna består av ekonomier i olika utvecklingsfaser.
Det är länder som kommer från en låg ekonomisk utvecklingsnivå men som under
det senaste decenniet har genomgått en omvandling och numera tillhör de mest
snabbväxande ekonomierna i världen.

Performance history

2019
+ 13.78 %
2018
- 2.35 %
Till fondplacering hänför sig alltid en ekonomisk risk. Det kapital som placeras i fonden kan både öka och minska i värde och fondens historiska avkastning är ingen garanti för framtida utveckling. Bekanta dig närmare med riskerna i faktabladet ovanför.