UB Asia REIT Plus

UB Asia REIT Plus

UB Asia REIT Plus är en aktiefond (UCITS) som placerar globalt i aktier i börsnoterade fastighetsplaceringsbolag och REITs. Fondens huvudfokus på lång sikt är i börsnoterade fastighetsplaceringsbolag på tillväxtmarknaderna. Fondens placerar i huvudsak på tillväxtmarknaderna i Sydostasien, företrädesvis i fastighetsbolag, REITs och fastighetsutvecklingsbolag. Fonden har även mandat att investera i andra tillväxtmarknader.

Performance history

2019
+ 19.18 %
2018
- 0.42 %
2017
+ 11 %
2016
+ 8.82 %
2015
+ 4.7 %
2014
+ 24.94 %
2013
- 4.1 %
2012
+ 50.57 %
2011
- 17.65 %
2010
+ 25.52 %
2009
+ 65.24 %
2008
- 51.61 %
2007
- 1.3 %
Till fondplacering hänför sig alltid en ekonomisk risk. Det kapital som placeras i fonden kan både öka och minska i värde och fondens historiska avkastning är ingen garanti för framtida utveckling. Bekanta dig närmare med riskerna i faktabladet ovanför.