Placera utser UB Infra fonden till Spetsfond och ger en köprekommendation